Zaczynamy realizację projektu

Celem projektu „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk” jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom z 31 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, zapewnienie szkoleń komputerowych oraz internetowych osobom zagrożonym wykluczeniem, a także zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do 8 jednostek gminnych.